De officieel door het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht vastgestelde tarieven voor 2019:

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor het schutten - in  de Demmerikse sluis- van een schip, drijvend
vaartuig of drijvende inrichting met een afmeting:

a.  kleiner dan 3 meter                                                     : 2,00;
b.  gelijk aan of groter dan 3 meter en kleiner dan 8 meter    : 4,50;
c.  gelijk aan of groter dan 8 meter                                    : 7,00.


!!!!!  Betalen met pin is NIET mogelijk !!!

  
Tarieven


De officieel door het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht vastgestelde tarieven voor 2019:

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor het schutten - in  de Demmerikse sluis- van een schip, drijvend
vaartuig of drijvende inrichting met een afmeting:

a.  kleiner dan 3 meter                                                     : 2,00;
b.  gelijk aan of groter dan 3 meter en kleiner dan 8 meter    : 4,50;
c.  gelijk aan of groter dan 8 meter                                    : 7,00.


!!!!!  Betalen met pin is NIET mogelijk !!!

  
Tarieven
weersverwachting

Buienradar.nl

Het weer